Can I Export a segment?

Segments

enter image description here

Nadat je het eerste segment aangemaakt hebt, kun je deze terugvinden onder het tabblad Segments. Segments is een overzicht van alle segmenten die je hebt gemaakt en opgeslagen. Ook Kan je met de "+ New Segment" knop, ook een nieuw segment aanmaken. Achter het opgeslagen segment staat aangegeven hoeveel profielen in het segment zitten. Helemaal rechts van het segment staan twee knoppen:

  • Export to Address Book: De eerste knop zorgt ervoor dat het segment in Address book verschijnt. Met Address Book kan je verschillende campagnes aftrappen. Meer informatie vind je op de Help Center van Address Book.
  • Delete: De tweede knop zorgt ervoor dat het opgeslagen segment verwijderd wordt. Als je hierop klikt, zal het segment direct uit je overzicht gehaald worden. Wees dus voorzichtig als je net zeker weet of je een segment nog nodig gaat hebben.

Wil je het segment exporteren als CSV bestand? Klik dan op het segment en druk op de knop Export.

Last modified on :06/09/2018
Was this article helpful?