How do I create a new segment?

Segmenten opbouwen

Bij insights kan je starten met het opbouwen van segmenten. Een segment is een groep profielen met overeenkomende kenmerken. Deze kenmerken bepaal je met het + teken onder het Insights tabblad.

 1. Klik op het plus teken om een nieuw blok op te bouwen
 2. Selecteer het profielkenmerk of het event waarmee je wilt segmenteren. In dit voorbeeld willen we alleen profielen meenemen waarvan de favoriete kleur blauw is.
 3. Met het tweede veld geef je aan wat je met het kenmerk wilt doen:
  • Equals: De favoriete kleur van de profielen is blauw
  • Does not equal: De favoriete kleur van de profielen is niet blauw
  • Empty: De favoriete kleur van de profielen is niet ingevuld
  • Not Empty: De favoriete kleur van de profielen is ingevuld
 4. Selecteer een eigenschap van het kenmerk wat je wilt segmenteren. Ik het voorbeeld is dit blauw (Blue).
 5. klik op het groene vinkje om het segment uit te voeren. Hiermee wordt het segment ook direct weergegeven.
 6. Als je nog een kenmerk wilt meenemen in het segment kan dat door op de volgende regel in te vullen. Als je bijvoorbeeld alle profielen met favoriete kleur blauw wilt mailen is het aan te raden het segment te specificeren met alleen klanten die een e-mailadres hebben: Email - Is not Empty. In de volgende alinea zal er meer uitgelegd worden over uitgebreide segmentatie
 7. Het blauwe getal geeft aan hoeveel profielen in jouw segment zitten. Daarnaast zie je naast het data icoon het totaal aantal profielen in jouw CM DATA.
 8. Ben je tevreden over het segment? Sla het segment op met de Save button
 9. Wil je de profielen uit CM DATA halen? Met de Export functie kun je het segment volledig als .CSV exporteren. Wanneer je de .CSV opent met Excel zie je dezelfde lijst als in CM DATA.

Segmentatie uitbreiden

CM DATA geeft je ook de mogelijkheid om meerdere doelgroepen in één segment te zetten. Dit kan functioneel zijn als je dezelfde uiting naar meerdere doelgroepen wilt sturen. Bijvoorbeeld: We weten dat profielen die favoriete kleur blauw hebben goed reageren op onze promotie. Ook profielen die een ticket hebben gekocht voor het evenement in Hannover laten interesse zien. We zouden deze twee groepen willen benaderen met één campagne. Om al deze profielen in één segment te zetten, breidt je de selectie uit door een extra blok toe te voegen.

Door op het + teken te klikken kan je een extra groep toevoegen

 1. Met het eerst veld selecteren je het kenmerk. Ditmaal is het kenmerk geen profielgegeven maar informatie die uit een Event komt. Een Event is een gebeurtenis in één van de gekoppelde bronnen. In het voorbeeld is het Event een Ticket Sale (profiel heeft een ticket gekocht).
 2. Bij dit Event kun kiezen tussen "At least" of "At most".
  • At least: Profielen die ten minste 1 ticket hebben gekocht
  • At Most: Profielen die maximaal 1 Ticket hebben gekocht
 3. Vul in het derde veld de kwantiteit in. Als je bijvoorbeeld alleen klanten wilt selecteren die minimaal twee keer een ticket hebben gekocht, maak je er "2" van. Wil je klanten selecteren die geen ticket hebben gekocht? Selecteer dan "At Most" | "0"
 4. In het vierde veld kan je aangeven of je rekening wilt houden met eigenschappen van het Event. In ons voorbeeld willen we alleen ticket verkopen meenemen van het evenement in Hannover.
  • Klik op regardless of the properties. Bovenstaand venster komt naar voren.
  • Selecteer in het eerste veld Venue City: dit betekend dat je de eigenschap "Plaats van Evenement" mee neemt in de selectie.
  • Bepaal, op eenzelfde wijze als bij de segment opbouw, of je "Equals" of iets anders wilt gebruiken.
  • Begin de naam te typen in het laatste veld , de app zal het veld automatisch aanvullen.
  • Klik op het groene vinkje en daarna op OK.
 5. Nadat je (optioneel) een eigenschap van een Event toevoegt, kan je nog een datum toevoegen. Deze datum staat nu op "Anytime". Als je alleen de profielen wilt selecteren waarvan het ticket op een bepaalde datum verkocht is, dan kan je een datum invullen.
 6. Klik op het groene vinkje en het nieuwe segment wordt berekend. Nu heb je een segment met profielen:
  • waarvan de Favoriete kleur blauw is EN een emailadres hebben
   OF
  • waarvan een ticket gescand is op het evenement in Hannover
 7. Sla je Segment op door op het Save icoon te klikken. Vul een Naam in voor je segment. Je kan optioneel ook een beschrijving mee geven. Klik op Save Segment om het opslaan te voltooien.
Last modified on :06/09/2018
Was this article helpful?