Introduction guide CM Data

Introductiehandleiding CM Data

Met CM Data heb je inzicht in al je klantdata. Je kan verschillende bronnen en integraties koppelen aan CM Data waardoor je een compleet beeld krijgt van je klanten. Deze inzichten kan je gebruiken om segmenten te maken. Segmenten kan je gebruiken voor (marketing)campagnes. Door een segment te exporteren naar Address Book kan je bijvoorbeeld een e-mail - of SMS campagne maken. De resultaten van je campagnes worden direct doorgezet naar CM Data. Hierdoor kan je gelijk zien welke campagnes succesvol zijn en welke conversie ze opleveren. Door het dashboard in CM Data worden dit soort inzichten eenvoudig te monitoren.

Je vind de CM Data app op het CM.com Platform onder Other

Of ga direct naar de CM Data App

Insights

Bij het openen van de App kom je op de Insights pagina. Op deze pagina krijg je een overzicht van je profielen en de primaire data die je van deze profielen hebt. enter image description here

Bovenin de blauwe balk (1) zie je waar je in CM Data bent. Op de insights pagina kan je eenvoudig een aantal inzichten krijgen in je data. Zo zie je naast het data-icoon een getal staan (2). Dit getal representeert jouw aantal profielen in CM Data. Daaronder zijn de belangrijkste primaire gegevens weergegeven (3). In het voorbeeld zie je emailadressen en namen van meerdere klanten. Door op één van de headers te klikken wordt de lijst gesorteerd op basis van die waarde. Door bijvoorbeeld op "Updated at" te klikken, wordt het laatst ge-update profiel bovenaan getoond. Onderaan de pagina (4) kan je door de bladzijdes navigeren.

Profile Insights

Door op één van de regels op de insights pagina te klikken ga je naar het profiel van deze persoon.

Aan de linkerkant van het scherm staan de klantgegevens die bij een profiel horen. Hierin staat bijvoorbeeld de naam, het geslacht en het primaire E-mailadres van een profiel. Aan de rechterkant is een tijdlijn te zien. Deze tijdlijn geeft alle gebeurtenissen weer die een profiel doormaakt. Welke gebeurtenissen, of Events, te zien zijn bij de klant ligt aan de bronnen die gekoppeld zijn aan jouw CM Data. In het voorbeeld zien we dat het profiel een e-mail heeft geopend en daarna in de e-mail heeft geklikt. Recent heeft hij consent veranderd. Dit betekend dat dit profiel voor marketing uitingen benaderd mag worden omdat hij hier toestemming voor gegeven heeft.

Bovenin het profiel staan drie belangrijke knoppen

 • Export: Met deze knop kan je een export maken van het profiel en de Events bij het profiel.
 • Erase: Let op! Met deze knop wis je een profiel. Verwijder nooit zomaar een profiel, dit profiel kan namelijk niet teruggezet worden. Wil je een profiel verwijderen, bijvoorbeeld op verzoek van een klant, klik dan nogmaals op Erase. Het profiel is nu uit CM Data gewist.
 • Consents: Deze knop geeft aan of de klant toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van marketinguitingen. Door op de knop te klikken kan je de privacy instellingen van het profiel wijzigen.

Segmenten opbouwen

Bij insights kan je starten met het opbouwen van segmenten. Een segment is een groep profielen met overeenkomende kenmerken. Deze kenmerken bepaal je met het + teken onder het Insights tabblad.

 1. Klik op het plus teken om een nieuw blok op te bouwen
 2. Selecteer het profielkenmerk of het event waarmee je wilt segmenteren. In dit voorbeeld willen we alleen profielen meenemen waarvan de favoriete kleur blauw is.
 3. Met het tweede veld geef je aan wat je met het kenmerk wilt doen:
  • Equals: De favoriete kleur van de profielen is blauw
  • Does not equal: De favoriete kleur van de profielen is niet blauw
  • Empty: De favoriete kleur van de profielen is niet ingevuld
  • Not Empty: De favoriete kleur van de profielen is ingevuld
 4. Selecteer een eigenschap van het kenmerk wat je wilt segmenteren. Ik het voorbeeld is dit blauw (Blue).
 5. klik op het groene vinkje om het segment uit te voeren. Hiermee wordt het segment ook direct weergegeven.
 6. Als je nog een kenmerk wilt meenemen in het segment kan dat door op de volgende regel in te vullen. Als je bijvoorbeeld alle profielen met favoriete kleur blauw wilt mailen is het aan te raden het segment te specificeren met alleen klanten die een e-mailadres hebben: Email - Is not Empty. In de volgende alinea zal er meer uitgelegd worden over uitgebreide segmentatie
 7. Het blauwe getal geeft aan hoeveel profielen in jouw segment zitten. Daarnaast zie je naast het data icoon het totaal aantal profielen in jouw CM Data.
 8. Ben je tevreden over het segment? Sla het segment op met de Save button
 9. Wil je de profielen uit CM Data halen? Met de Export functie kun je het segment volledig als .CSV exporteren. Wanneer je de .CSV opent met Excel zie je dezelfde lijst als in CM Data.

Segmentatie uitbreiden

CM Data geeft je ook de mogelijkheid om meerdere doelgroepen in één segment te zetten. Dit kan functioneel zijn als je dezelfde uiting naar meerdere doelgroepen wilt sturen. Bijvoorbeeld: We weten dat profielen die favoriete kleur blauw hebben goed reageren op onze promotie. Ook profielen die een ticket hebben gekocht voor het evenement in Hannover laten interesse zien. We zouden deze twee groepen willen benaderen met één campagne. Om al deze profielen in één segment te zetten, breidt je de selectie uit door een extra blok toe te voegen.

Door op het + teken te klikken kan je een extra groep toevoegen

 1. Met het eerst veld selecteren je het kenmerk. Ditmaal is het kenmerk geen profielgegeven maar informatie die uit een Event komt. Een Event is een gebeurtenis in één van de gekoppelde bronnen. In het voorbeeld is het Event een Ticket Sale (profiel heeft een ticket gekocht).
 2. Bij dit Event kun kiezen tussen "At least" of "At most".
  • At least: Profielen die ten minste 1 ticket hebben gekocht
  • At Most: Profielen die maximaal 1 Ticket hebben gekocht
 3. Vul in het derde veld de kwantiteit in. Als je bijvoorbeeld alleen klanten wilt selecteren die minimaal twee keer een ticket hebben gekocht, maak je er "2" van. Wil je klanten selecteren die geen ticket hebben gekocht? Selecteer dan "At Most" | "0"
 4. In het vierde veld kan je aangeven of je rekening wilt houden met eigenschappen van het Event. In ons voorbeeld willen we alleen ticket verkopen meenemen van het evenement in Hannover.
  • Klik op regardless of the properties. Bovenstaand venster komt naar voren.
  • Selecteer in het eerste veld Venue City: dit betekend dat je de eigenschap "Plaats van Evenement" mee neemt in de selectie.
  • Bepaal, op eenzelfde wijze als bij de segment opbouw, of je "Equals" of iets anders wilt gebruiken.
  • Begin de naam te typen in het laatste veld , de app zal het veld automatisch aanvullen.
  • Klik op het groene vinkje en daarna op OK.
 5. Nadat je (optioneel) een eigenschap van een Event toevoegt, kan je nog een datum toevoegen. Deze datum staat nu op "Anytime". Als je alleen de profielen wilt selecteren waarvan het ticket op een bepaalde datum verkocht is, dan kan je een datum invullen.
 6. Klik op het groene vinkje en het nieuwe segment wordt berekend. Nu heb je een segment met profielen:
  • waarvan de Favoriete kleur blauw is EN een emailadres hebben
   OF
  • waarvan een ticket gescand is op het evenement in Hannover
 7. Sla je Segment op door op het Save icoon te klikken. Vul een Naam in voor je segment. Je kan optioneel ook een beschrijving mee geven. Klik op Save Segment om het opslaan te voltooien.

Segments

enter image description here

Nadat je het eerste segment aangemaakt hebt, kun je deze terugvinden onder het tabblad Segments. Segments is een overzicht van alle segmenten die je hebt gemaakt en opgeslagen. Ook Kan je met de "+ New Segment" knop, ook een nieuw segment aanmaken. Achter het opgeslagen segment staat aangegeven hoeveel profielen in het segment zitten. Helemaal rechts van het segment staan twee knoppen:

 • Export to Address Book: De eerste knop zorgt ervoor dat het segment in Address book verschijnt. Met Address Book kan je verschillende campagnes aftrappen. Meer informatie vind je op de Help Center van Address Book.
 • Delete: De tweede knop zorgt ervoor dat het opgeslagen segment verwijderd wordt. Als je hierop klikt, zal het segment direct uit je overzicht gehaald worden. Wees dus voorzichtig als je net zeker weet of je een segment nog nodig gaat hebben.

  Dashboard

  In het dashboard komen alle inzichten bij elkaar. Je kan zelf bepalen welke grafieken met welke data je wilt zien.

Aanmaken nieuwe grafiek

Om een nieuwe grafek aan je dashboard toe te voegen klik je rechts bovenaan op +New Chart

Met +New Chart komt bovenstaand scherm naar voren.

 1. Start met de titel voor je grafiek. Vul optioneel ook een beschrijving in.
 2. Bepaal hier wat je met de grafiek wilt zien. Wil je dat de grafiek profielgegevens toont, of wil je naar Events kijken?
 3. Geef hier aan wat voor soort grafiek je wilt zien.
 4. The property is het profielgegeven waar je naar wilt kijken
 5. Je kan een maximaal aantal ingeven. Dit is bijvoorbeeld handig als je een top 10 wilt laten zien.
 6. Optioneel kan er een opgeslagen segment gekozen worden. Stel dat je alleen de favoriete kleur wilt weten van evenement bezoekers. Dan kan je hier het segement "Eventement bezoekers" selecteren
 7. Optioneel kan je een titel geven aan de serie. deze komt onder de x-as te staan.
 8. Ook kan je de y-as een naam geven en de kwantiteit definieren.

Sla je grafiek op door op Create Chart te klikken.

Aanpassen grafiek

Als je een grafiek wilt aanpassen kan dat gemakkelijk in CM Data. enter image description here

 • Klik op het instellingen icoon rechtsboven de grafiek die je wilt aanpassen.
 • Het edit scherm komt tevoorschijn. Deze komt overeen met het Create Chart scherm.
 • Omdat dit een grafiek is die kijkt naar Events, Zijn er een aantal velden anders gedefinieerd dan bij profielgegevens.

Sources

In Sources zie je bronnen die je kan koppelen of die je kan configureren. De bron Consents staat standaard aan. Deze bron geeft de mogelijkheid om de privacyinstellingen van profielen in te regelen. Klanten kunnen toestemming geven of zich af melden voor (marketing)uitingen. Neem voor meer informatie contact op met je onboarding manager.

Waarschijnlijk zijn er meer bronen geintegreerd dan je ziet op de Sources pagina. Dit zijn bronnen die standaard geimplementeerd zijn om het account. Bij het opzetten van een segmentatie zie je alle Events die binnen kunnen komen. Wil je een overzicht van alle bronnen die geintegreerd zijn? Kijk eens naar alle Events of neem contact op met je onboarding manager.

Contact

Mocht je nog vragen hebben. Neem dan contact op met je Onboarding Manager of stuur een e-mail naar jorella.vanderlinden@cm.nl

Last modified on :26/11/2018
Was this article helpful?