PHP SSL Connect error

De CM API's eisen TLS en ondersteunen niet langer SSLv3 en lager. In sommige situaties is cURL in PHP niet in staat om het juiste cryptografische protocol automatisch te detecteren. Door de volgende regel toe te voegen aan de curl_setopt_array wordt het protocol handmatig op TLSv1 hersteld:

CURLOPT_SSLVERSION => 1
Laatst gewijzigd op :17/06/2019
Was dit artikel nuttig?