De Photoshop template gebruiken voor ticketlayouts

We hebben een standaard tickettemplate geactiveerd in jouw ticketshop. Je kan eenvoudig eigen ticketlayouts toevoegen en toevoegen aan het Ticketing Dashboard. Volg de handleiding in dit artikel om de photoshop template te gebruiken voor een aangepaste ticketlayout.

Handleiding

  1. Open de tab Layout
  2. Selecteer het evenement waaraan je de template wilt toevoegen
  3. Voeg een nieuwe template toe door op het + pictogram te klikken
  4. Vul de naam van de template in
  5. Selecteer of sleep het bestand in het veld. Je kan een ticketlayout voorbeeld downloaden door op 'A photoshop template is available here' te klikken. Nu kan je een eigen template ontwerpen met photoshop. Sla dit op als een PNG-, JPG- of JPEG-bestand. Opmerking: het bestand moet de volgende grootte hebben: '1130 X 1240' en het bestand mag niet groter zijn dan 1 MB.
  6. Selecteer welke informatie je op de tickettemplate wilt weergeven en klik op de knop Opslaan.
  7. Open het tabblad Event Settings en open vervolgens de Tickets tab.
  8. Klik op de tickettype waaraan je de template wilt koppelen.
  9. Selecteer de template die je aan het ticket wilt koppelen in het dropdownmenu onder Ticket Template.
  10. Klik op de knop Opslaan
Laatst gewijzigd op :13/02/2019
Was dit artikel nuttig?